Grip op projecten

U kent dat wel; u kent uw business en een nieuw project doet u er ook wel even bij. Maar het beheersen van een project is meer dan alleen het verantwoorden van de uitgegeven euro’s en bewaking van de tijdslijnen.

Projectbeheersing is het vinden van een balans tussen de planning, de kwaliteit én de kosten zonder de scope van het project uit het oog te verliezen. Het is de optelsom van het tijdig herkennen van trends en ontwikkelingen en de gevolgen daarvan kunnen overzien terwijl je tegelijkertijd de risico’s beperkt en kansen benut.

Wij helpen u grip op projecten te krijgen

Projectbeheersing is onze tweede natuur. Wij vragen door en zijn, door onze jarenlange ervaring in complexe projecten, als geen ander in staat om uit een brei van gegevens de benodigde informatie te destilleren. Om hiermee uw project, hoe groot en complex dan ook, beheersbaar te maken zodat u door de bomen het bos weer ziet.

Onze visie

Denk bij het opzetten van het project al na over de beheersing ervan

De basis van projectbeheersing begint bij een uitgebreide analyse; wat is er nodig, wat zijn de middelen en wat is het beoogde doel van het project. In het opstellen van de offerte of het projectplan, worden de scope en bijbehorende financiële – en planningsafspraken vastgelegd zodat de projectopdracht helder is. Hierin wordt al direct nagedacht hoe het project het beste op te zetten zodat het beheersbaar is en blijft. Door dit meteen te analyseren creëren we overzicht en rust voor alle betrokken partijen.

De projectmanager blijft de primair verantwoordelijke voor de projectresultaten  

We zullen altijd samen met de projectmanager de procedures en processen opstellen om tot een beheersbare situatie te komen en hierover te rapporteren. De ene organisatie is de andere niet. Afhankelijk van de aard van het project, het werk en van de organisatie wordt bepaald waarop het project gestuurd moet worden; of dat nu financiële parameters gericht op cashflow zijn, projectresultaat, en/of budgetbewaking. Naast het opzetten van de procedures, processen en rapportages is het van belang dat er dynamische samenwerking ontstaat tussen projectmanager, teamleden en de projectbeheerser.

Toegevoegde waarde

Wat is de toegevoegde waarde van DoorStano?

Van de projectmanager wordt veel gevraagd, hij/zij moet veel ballen in de lucht houden om tot een goed projectresultaat te komen. Projectbeheersing is een vak apart, door dit uit handen te geven kan een projectmanager managen, eventueel de span of control vergroten of meer projecten onder zich nemen. Dit kan enorme kostenbesparingen en tijdswinst opleveren.

DoorStano levert die projectbeheersers. Wij ontwikkelden o.a. dashboards om zicht te hebben op de voortgang van het project. En natuurlijk houden wij elkaar scherp door gebruik te maken van vierogen principe.

Wij hebben veel ervaring met grote complexe projecten, onder andere op het gebied van openbaar vervoer. Maar wij zijn ook beschikbaar voor het afwikkelen van het meer-/ minderwerk, enkel budgetbewaking of het opstellen van prognoses om daarmee tot een voorspelbaar projectresultaat te komen. Hoe groot of klein ook, uw project is veilig in onze bekwame handen.

Neem vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken, bel 06-52371984 of stuur een mail naar stano@doorstano.com

%d bloggers liken dit: